Początek drogi

Witam Cię ciepło na mojej stronie. Mam na imię Joanna i jestem Certyfikowaną Doulą Stowarzyszenia Doula w Polsce.

Doula to doświadczona matka, która wie, co to znaczy rodzić, rozumie przebieg porodu  i dlatego potrafi wspierać rodzącą.

To osoba matkująca położnicy,
na którą może ona liczyć przed porodem, w czasie porodu i po nim.
W przeciętnym szpitalu rodząca ma do czynienia z wieloma osobami:
kto inny zajmuje się nią w czasie ciąży, kto inny podczas porodu,
w którego trakcie często wypada jeszcze zmiana lekarza i położnych,
kto inny po porodzie.

 

"Podczas porodu kobieta staje się mniej indywidualną jednostką, a bardziej żywiołem, tak jak tornado, wulkan, trzęsienie ziemi, huragan, kierującym się własnymi zasadami." (I. M. Gaskin)

 

Doula może być z Tobą już w ciąży, od początku porodu jeszcze w domu aż do jego zakończenia w szpitalu lub do zakończenia porodu domowego.
Bez względu jak długo będzie trwał.

Doula nie jest członkiem ekipy medycznej,
ale zapewnia ciągłość opieki, wsparcia i stwarza rodzącej poczucie bezpieczeństwa.
To niejako nowe odczytanie roli, jaką spełniała niegdyś akuszerka.

Together

Amanda Greavette